Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Cesar of Psychosomatiek therapeut? U kunt er iets mee doen!
U bent onder behandeling – of u bent onder behandeling geweest – van een oefentherapeut Cesar.
Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen.
Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken en wilt u met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen, dan leest u hier wat u in een dergelijke situatie kunt doen.

1. Uw probleem bespreken met uw oefentherapeut.
2. Advies en ondersteuning van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).

Een IKG kan u informatie geven over uw rechten als patiënt. Een IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van een Regionaal patiënten/Consumenten Platform, dat weer een onderdeel is van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.
Beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.
De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig.
Zij bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende therapeut deel uitmaakt. De Klachtencommissie kan uw klacht behandelen als u een brief over uw klacht stuurt.

Adressen en telefoonnummers:

Voor het IKG bij u in de buurt kunt u informeren bij:
– Klachtenopvang Zorg
tel.: 0900 24 37 070
– Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn: Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris)
tel.: 033 421 61 89